Chào mừng bạn đến với Trang Du lịch huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xin ý kiến tham gia vào dự thảo các Đề án phát triển du lịch

18/08/2022 2:00:00 CH

4218: view

 Ngày 17/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án bảo tồn, phát huy giá trị các di sản vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự thảo Đề án bảo tồn, phát huy giá trị các di sản vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 gồm 5 phần. Đề án xác định 4 nhiệm vụ chính, trong đó sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, đầy đủ và hệ thống các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; Xác định cụ thể chương trình, kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; Đề xuất các giải pháp đồng bộ, thống nhất trong việc quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; Đề xuất danh mục đầu tư cho hoạt động quản lý bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.

Dự thảo Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 gồm 4 phần gồm: Sự cần thiết và các căn cứ pháp lý xây dựng Đề án; Đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu; Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022 - 2025 và đến năm 2030; Nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Đề án đã phân tích rõ hiệu quả của về kinh tế và xã hội và phân công nhiệm vụ cho 17 cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các Đề án. Cụ thể đối với dự thảo Đề án bảo tồn, phát huy giá trị các di sản vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo bổ sung nội dung mở các lớp truyền dạy nghệ thuật xòe Thái; hỗ trợ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể; bổ sung danh mục di sản văn hóa phi vật thể theo địa phương, theo loại hình; tiếp tục khảo sát, tôn tạo các di sản văn hóa phi vật thể; tách riêng các nguồn kinh phí thực hiện Đề án. Các đại biểu cũng đề nghị xem xét kết cấu nội dung phù hợp với phụ lục để đảm bảo tính logic; xác định cơ cấu ngân sách Nhà nước cần đầu tư để phù hợp với quy định hiện hành... Các đại biểu mong rằng Đề án sớm được triển khai thực hiện để tiếp tục phát huy các di sản vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đối với dự thảo Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung, bố cục của Đề án và đóng góp một số ý kiến như: tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông để phục vụ nhu cầu thăm quan của du khách; xây dựng thêm các tuyến, khu du lịch trải nghiệm; xây dựng phương án quản lý và bảo vệ phát triển rừng bền vững gắn với phát triển du lịch; rà soát lại thực trạng kết cấu kinh tế hạ tầng trên địa bàn huyện Trạm Tấu...

Theo Cổng Thông tin điện tử huyện

Các tin khác

1-5 of 41<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

CÁC ĐIỂM DU LỊCH

Bản đồ du lịch

Du khách chia sẻ